Under de år jag arbetat med smide, har jag mött sååå många människor som sökt sig till smedjan bara för att det är så rofyllt. Att stå vid elden och se det gråa kalla stålet bli rött när det värms upp, skänker en förunderlig känsla av harmoni. För oss som dessutom har förmånen att ta detta varma järn och forma det med hjälp av hammare och städ, blir känslan nästintill magisk.

Visst kan det vara så att för en smed, som har detta som yrke och som livnär sig på sitt smide, ter sig detta som små nojigt. Men smidet är för den breda massa något man sett men aldrig haft möjlighet att själv pröva på. Att då någon gång få prova på att smida,handlar inte i första hand om att lära sig hantverket, utan om att få just bara prova-på och att uppleva magin.

Jag har haft förmånen att samarbeta med GB H Pedersen som arbetar som Diakon i Norrbärke församling. Tillsammans har vi under några år, i kommunens och församlingens ”Hälsovecka”, haft både vandringar ovan jord och under jord som lite annorlunda meditativa upplevelser. I år kände vi bägge att vi ville öppna möjligheten för intresserade att uppleva smide. Vi har valt att kalla det för:
SMIDE FÖR SJÄLEN - En meditativ upplevelse -

Aktiviteten ingår i Helhet 21 som man nu kallar den utvecklade och utökade Hälsoveckan. Vill du veta mer om den kan du klicka här på: Helhet 21

När det drar ihop sig kommer jag att sätta ut datum och tid här på bloggen. Givetvis kommer vi även att annonsera.

Så....

Tills vi här eller i smedjan ses ha det så gott