Nu har halva terminen gått och eleverna som går Formgivning A har börjat med sina olika projektarbeten. Jag måste säga att jag är lite imponerad av idérikedomen. Jag ska erkänna att jag varit lite tveksam till vissa av elevernas projekt. Skisserna de gjorde var i vissa fall enligt mitt tycke över deras smidestekniska förmåga. Men i fredags kom, till min stora glädje, min egen farhåga på skam…..

I den här kursen är det en tuff utmaning för oss som lärare och smeder att hjälpa eleven att ro iland sina egna smidesprojekt utifrån deras egen förmåga. Ibland behöver man få eleven att själv komma till insikt och hitta lite enklare lösningar utan att för den skull döda deras skaparglädje.

Så här långt har de, givetvis på en nybörjares nivå, lyckats med det de föresatt sig att göra.


För mig är det viktigt att smidet får vara präglat av glädje och skaparlust, även om den är en gymnasial kurs med betygskriterier och betygsrelaterade mål.

Jag känner mig privilegierad att tillsammans med smeder och lärare få ha dessa elever, både i den Estetiska verksamheten och Formgivningskursen. Jag hoppas innerligt att fler elever skall våga ta chansen att upptäcka skaparglädjen som smidet ger.


I fredags var DalaDemokraten på besök och det skapade lite extra nervositet men också stolthet hos både elever och oss smeder/lärare så klart. Att få bekräftelse är viktigt för oss alla, och eleverna är sååå värda det!

Sist men inte minst vill jag också lyfta fram de smeder och lärare som arbetar med denna kurs. Olof, Tord, Eva, Jocke och Tomas som alla gör ett enastående och helhjärtat arbete för dessa elever.

Tills vi här eller i smedjan ses, Ha det så gott// Ann-Kristin