Smide för skolor

Viktig information om Smide för skolor
under pågående Covid-19 pandemi 

Pga pågående Covid-19 pandemi, har vi beslutat att  skolsmiden 2020
förläggs till  september/oktober.  Förutsättningen är att resor utanför
skolan inte är belagd med restriktioner från huvudmännen.

Genomförandet av aktiviteterna i smedjan kommer att ske om läget är stabilt och att de kan genomföras i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Vi kommer noga att följa
de rekommendationer och förhållningssätt som myndigheterna föreskriver. Detta för att undvika
onödig smittspridning men också för att såväl elever, lärare och  smeder ska kunna
genomföra aktiviteterna på ett säkert sätt.   

Vi har under våren utarbetat nya metoder och rutiner för att anpassa aktiviterna så att
 de kan genomföras med hänsyn till de rekommendationer som
föreligger, för att begränsa smittspridning.