Smide för skolor


Smide för skolor

Det som genomsyrar allt vårt smide med både grundskolans elever och gymnasieelever är lekfullt experimentellt skapande i och med smidet som uttrycksform.


Att smida med barn och ungdomar är något av det absolut roligaste och mest givande arbete vi utför. Att få erfara hur samtliga elever lyssnar och tar till sig instruktioner och klarar av att smida är fantastiskt. Här kommer alla i mål! Och med en arbetsglädje man önskar alla i skolan skall få uppleva!  Samt att ingen bokstavskombination i världen har varit ett hinder i den här lektionssalen! 

........................................................................................


Vi har under nästan 20 årstid arbetat med smide för grundskola och gymnasium, och har under dessa år samlat på oss värdefulla erfarenheter i att smida med barn och ungdomar. Vi har utvecklat och genomfört en rad olika smidesaktiviteter och kurser för åk 6-9 samt för gymnasiets olika program. Med oss i framtagandet har alltid lärare och smeder med lärarbehörighet varit delaktiga, detta för att garantera att aktiviteterna samspelar med läroplan och kursmål samt garanterar bra pedagogiskt upplägg och innehåll. 

Vår grundaktivitet Elden, stålet, hammaren och jag  passar alla årskurser och bygger på två tillfällen i smedjan, alternativt utökad tid samma dag i smedjan. Smidet anpassas alltid efter årskurs och lärares och elevers eventuella önskemål.

Vid första mötet får eleven stifta bekantskap med smeden som berättar om sig själv och sitt arbete som smed. Det traditionella klassrummet flyttas till smedens arbetsplats-smedjan. Smeden visar och går igenom grundteknikerna och hur verktygen används för att forma det heta stålet/Järnet. Därefter får eleven på ett experimentellt, lekfullt och kreativt sätt, för första gången smida själv. Utan krav på att det måste ”bli något”.

Vid andra mötet byts åter det traditionella klassrummet ut mot smedens verkstad -smedjan. Smidet är upplagt efter smedens arbetsgång, från idé och skiss till färdigt smidesalster. Eleven har tillsammans med sin slöjd och bildlärare innan arbetspasset i smedjan, skissat sina idéer i skala 1:1. Tillsammans med smeden går de igenom och förklara sin skiss och tillsammans lägger de upp arbetet. Tanken här är att eleven utifrån sina nyförvärvad kunskaper, med inspiration från ett nutida föremål, kommer fram till en egen idé på form, som de skissar och sedan smider.

För de årskurser under högstadiet finns ett anpassat upplägg. Här får eleven välja att, utifrån några enklare smidda förlagor, smida ett enklare bruksföremål. Detta utan förarbetet i skolan, vilket är anpassat förhögstadiets elever.


Ett annat av våra projekt för grundskola och gymnasium som är mycket uppskattat är: 
”Kretsloppskonst- en spännande resa från berg och skrot till konst”


smide för Skapandeskola


NYHET Läsåret HT23 - VT24

Vi är mitt inne i ett nytt "skapande skola" projekt som skall hålla på tills VT25.

”Av smide bygger vi musik”, ett skapande skola projekt som vänder sig till åk 6. Skapande skola är en projektform som finansieras av kulturrådet. Genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter ger bidraget elever i grundskolan möjlighet att fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck, utveckla sitt eget skapande samt uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.Treard Event har lång erfarenhet av olika skolprojekt och finansieringsformer. Hör gärna av er för mer information om ni har funderingar på att låta era elever få "uppleva" smidets ädla konst.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Kontaka oss på telefon för snabbt svar:
Jonny Treard  ...... 070-379 32 46        Sänd din anmälan eller förfrågan till:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


───────────────────────────────────────────────────────
Treard Event AB / Smedja Treard
  Malingsbo Stockforsen 1 ● 777 93 Söderbärkle ● Tfn.070-379 92 46● 070-241 56 68
Besöksadress: Smedjan ● Kyrkogatan ● Smedjebacken ● Dalarna
E-post: bokning@treard.se ● www.treard.se
© Copyright 2024 Treard Event AB