Om Smedjan

Europas största smedja i sitt slag finns i Dalarna.


SMEDJAN I Smedjebacken har det producerats stål sedan början av 1500-talet. Stålet har lagt grunden till bygdens utveckling och varande. Smidet 
har här en lång och väl grundad tradition. En tradition som vi försöker föra vidare, utveckla och sprida glädje och kunnande i.

Vi i detta samanhag är Treard Event, Intresseföreningen Våga Smida och studieförbundet NBV. Tillsammans har vi byggt upp  och 
utvecklat smedjan och smidesverksamheten i Smedjebacken. Allt möjliggjort genom att OVAKO upplåter lokaler för ändamålet.


I vår Smedja kan upp till 50 personer smida samtidigt.Smedjan DalarnaI Stålverkets gamla industrilokaler, från sent 1800-tal, har vi byggt smedjan där
vi bedriver smidesverksamheten.  

Smedjan har blivit utnämnd som Europas största smedja i sitt slag.

Här kan ca 50 personer smida samtidigt, vilket gör det möjligt för oss att enkelt ta emot större grupper, företag, organisa-
tioner och hela skolklasser.
Smedjan DalarnaProva på smiden och försäljning av smide

Verksamheten med Prova på smiden, smideskurser workshops, skolprojekt och företagsevent med smiden, bedrivs av Treard Event/Smedja Treard. Med oss kan den som vill, med eller utan förkunskaper i smide, prova på, lära och uppleva smide. Hos oss är allt som krävs en omättad nyfikenhet på smide.
Utöver denna verksamhet så har vi även egen produktion av smide. Vi smider det kunden frågar efter, det kan vara allt från trappräcken till smycken.

NBV Dalarna och Ann-Kristin Treard startade smidet hösten 2004. Sommaren 2005 bildades Intresseföreningen Våga Smida och sedan dess har vi utvecklat och drivit verksamheten i smedjan framåt.

Intresseföreningen Våga Smida är en förening för dig som är intresserade och vill smida för egen del. Föreningen samverkar med Treard Event och NBV och anordnar smiden för medlemmar på kvällstid och helger.  Går du en smideskurs för nybörjare, som arrangeras av Treard Eventingår ett års medlemskap i föreningen.
                                                                 

Varmt välkommen... 
...till några oförglömliga timmars 
upplevelse och skaparglädje i hjärtat av  Dalarnas Bergslag!

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Treard Event AB / Smedja Treard
  Malingsbo Stockforsen 1 ● 777 93 Söderbärke ● Tfn.070-379 92 46● 070-241 56 68
Besöksadress: Smedjan ● Kyrkogatan ● Smedjebacken ● Dalarna
E-post: bokning@treard.se ● www.treard.se

© Copyright 2024 Treard Event AB