Detta är det största projektet vi arbetar med just nu. Tanken är att göra Blacksmith Marathon till en internationell årligt återkommande smidesfestival i Smedjebacken. Här följer en beskrivning av festivalen och temat för denna som 2009.


Blacksmith marathon är en smidesfestival i glädjens och solidaritetens tecken där smeder från hela världen samlas, har kul, utbyter erfarenheter och bygger nya nätverk.


Årets Tema är: "världens smeder för världens barn".


I samarbete med Röda Korset vill vi ge vårt stöd till världens barn genom att låta släggorna sjunga oavbrutet dygnet runt i 68 timmar för barnens självklara rätt till att få vara barn.


Marathonhammaren skall forma det heta järnet från torsdag till söndag, dygnet runt. The music will never stop... Hammaren går som en budkavel från smed till smed och vi bygger en skulptur som blir en symbol för världens smeders solidaritet med världens barn.


Festivalen hålls i Våga Smidas smedjan i smedjebacken, med plats för ca 50 smeder. Fyra ässjor kommer att vara reserverade för smeder som vill "demossmida" Demosmederna har ässiorna till sitt förfogande i tre timmar. Publiken kan följa processen från skiss till färdigt alster. De färdiga alstren auktioneras ut vid festivalens slut och intäkterna går oavkortat till "världens barn"


I samband med festivalen hålls en utställning där smeder från hela världen kommer att vara representerade samt en rad andra aktiviteter som jag kommer att presenteras i denna blogg.