Så är terminen för Formgivning A gänget slut!

Så är Formgivningselevernas smidesprojekt så gott som klara. Egentligen slutade kursen i formgivning den 29 maj då de hade slutprov i teoridelen. Tyvärr har många fredagar fallit bort i lovdagar denna vår och saken blir ju inte bättre då de dessutom ska på praktik och studieresor på fredagar. Så för att rädda situationen för de elever som förlorat många dagar och som vill klara kursmålen för såväl G som VG och MVG, har vi erbjudit extradagar innan terminen slutar den 12 juni.

De flesta elever har tagit chansen och några kommer fast de egentligen inte behöver medan några dragit en lättnads suck att de är klara. Man kan nog utan omsvep säga att det varit en stor utmaning att genomföra denna kurs med 31 elever! Men det är inte en utmaning jag velat vara utan. Jag har lärt mig mycket under resans gång och jag högaktar verkligen de som har läraryrket som arbete!

Jag har haft ansvar för totalt 55 elever denna termin, i ett ämne. Att bara lära sig alla namn och sedan vara alert och följa alla elevernas individuella utveckling har tagit mycket tid och energi utöver de faktiska timmar jag haft dem i smedjan. Det är ju miljoner saker runtomkring som ska klaffa också, administration, förberedelse, utrustning, pedagogik, personal, planering med andra lärare, betygsbedömning osv, listan kan göras hur lång som helst! Men så roligt det har varit !!!!!!

Jag vill säga tack till rektorerna på VBU som gav mig förtroendet att genomför denna kurs. Sedan vill jag lyckönska alla elever, jag hoppas att ni får möjlighet att hålla liv i er ny funna kunskap att smida. Vissa av er vet jag kommer att återfinnas i smedjor som hobbysmeder i framtiden, vilket är sååååå roligt!