Tisdag i smedjan

Så var en ny dag i smedjan tillryggalagd. I dag har det varit konferenssmide med deltagare från Västerås stad.
Åtta glada personer som med liv och lust hängav sig åt uppgiften att smida en grillgaffel. Efter momentgenomgångar med Joakim var vi fyra smeder som hjälpte deltagarna i hamn, så att säga. I morgon onsdag vilar smidet.På torsdag drar det åter igång med smide för gymnasieeleverna under dagen och på kvällen smider Våga Smida föreningen.