Då var vi igång!

Flera har frågat om vi har en hemsida, och vårt svar förvånar många, nej vi har ingen hemsida. Vi har faktiskt en som ligger under konstruktion, men vi tvekar.... Om svaret på frågan är: Hemsida, Hur lyder då frågan? I väntan på ett svar som känns relevant för oss, testar vi denna modell istället. Här får vi ju dessutom en dialog med våra besökare, om de/du vill förståss. Jag och Jonny hoppas att detta ska bli en blogg där vi kontinuerligt kan berätta på ett mer personligt plan om de satsningar och projekt vi företar oss och är engagerade i. Här kommer vi även att informera om våra kurser och aktiviteter.
Så... tills vi möts här igen ha det så gott!