Smide för skolor

Inom ramen för skapande skola är detta det upplägg vi arbetar med för skolor i Smedjebackens kommun.
Om du är en skola från en annan kommun kan vi plocka delar ur detta och givetvis anpassa aktiviteten till era önskemål.

Från Gruva till Smedja -  en spännande resa t(i)ll kreativt skapande

Tanken bakom detta är att ge eleven en upplevelse och insikt i hur  bergslagens tradition av att tillverka och bearbeta järn/stål, kan ge inspiration och möjligheter till kreativt skapande. Hur historien format och formar det samhälle vi är en del av. Hur vi i dag är de som skapar framtidens traditioner och historia.

Projektet är uppdelat i två delar

1. ”Från gruva till smedja” - årskurs 6 *
2.  ”Ahlbäck och Smide” - årskurs 9

1. ”Från gruva till smedja” - årskurs 6 *
Eleverna får besöka Flogbergetsgruva, där den spännande resan till kreativt skapande tar sin början. Här sker den första  kontakten med den lokala traditionen av att framställa och bearbeta järn/stål. I gruvan får eleverna följa med en ”gruvkarl” på rundtur både ovan och under jord. De får ta del av och kanske än viktigare tillsammans med ”gruvarbetare” prova på att med historiska tekniker, bryta och skräda järnmalm, samtidigt som de får en inblick i hur livet och arbetet i och kring gruvan var. I gruvan får eleverna även möta smeden som yrkesman i ett historiskt perspektiv. Dagen följs upp med ett första besök i smedjan, där möter eleven smeden som yrkesman/kvinna och entreprenör i ett nutida perspektiv. De får prova att smida på ett experimentellt, lekfullt och kreativt sätt, för första gången. 

 * Denna del är inte fullt utvecklad ännu. Här finns planerna på en liknande dag fast i Flatensbergs hytta. Där är tanken att eleverna på ett liknande sätt får uppleva och lära om smältningen av malmen till tackjärn, men även vara delaktig genom att vara med och framställa eget smidbart järn/stål i blästa. ( Detta är ju inte helt genomförbart i nuläget, då förstärkningsarbetet i hyttan inte är slutfört.) En tanke här är också att kika på möjligheterna för eleverna att avsluta denna del, med ett besök på OVAKO för att där se dagens ståltillverkning, med rötter i bygdens historiska järn/stål tillverkning.2.  ”Ahlbäck och Smide” - årskurs 9

I denna del integreras ämnena slöjd och bild och det traditionella klassrummet byts för några timmar ut mot smedens skapande rum, som nu inhyses där Johan Ahlbäck engång arbetade med det glödande järnet och sedermera hämtade motiv och inspiration till sitt eget skapande.

Vid två tillfällen under läsåret kommer eleven att arbeta i smedjan.

1)    Vid första tillfället som är förlagt till höstterminen, läggs fokus på konstnärskapet. Eleven får skissa sina kamrater i arbete och använda sin kunskap om kroki, men nu liksom Ahlbäck, försöka fånga kraften i rörelsen.  Smidet är upplagt efter smedens arbetsgång, först skissas arbetet, för att sedan smidas. Smidet är inriktat på konstsmide och kommer att monteras ihop till en installation, som skall visas i det offentliga rummet.  Eleven är med och formar installationen och presentationen för det offentliga rummet.

2)    Vid andra tillfället som är förlagt till vårterminen, som även det är i smedjan, läggs fokus på
skapande med ett entreprenöriellt arbetssätt. Eleven får nu använda sin bildkunskap till att måla i akryl på duk och att som Johan Ahlbäck använda arbetare som motiv för sin målning. Detsamma gäller för smidet som vid detta tillfälle är inriktat på brukssmide. Tanken är att eleven denna gång ska få en inblick i smeden som producerande hantverkare och entreprenör.


Sammanfattat är målet med projektet
 ” Från Gruva till Smedja -  en spännande resa t(i)ll kreativt skapande”

att öka lusten och främja elevens eget skapande.
att stärka elevens tro på sin egen skapande förmåga.
att låta eleven prova på olika skapande uttrycksformer.
att öka elevens förståelse för de lokala hantverks- och konstnärstraditionernas betydelse. 
att öka elevens förståelse för sin omvärld och entreprenörskapets betydelse för samhällets utveckling.