Webbshop

                 
Fler bokningsbara aktiviteter hittar du på Treard Event/Microwebbshop för aktiviteter och guidningar 
                                                                              

      Pris och bokning för prova på smide 2 timmar perioden oktober - april 
       Perioden Oktober -April är aktiviteten endast bokningsbar via direktkontakt med Treard Event.
       Lägst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras under denna period är 6 personer.
       Givetvis kan man vara färre än sex personer som  deltar, men lägsta pris kvarstår dock med 1770 kr.
       (Gäller ej Familj)
     Pris och bokning för prova på smide 4 timmar perioden oktober - april 
       Perioden Oktober -April är aktiviteten endast bokningsbar via direktkontakt med Treard Event.
       Lägst antal deltagare för att aktiviteten ska genomföras under denna period är 2 personer.


                                                                              


     Bokning för Smideskurser perioden November 2013 - februari 2014
      Under denna period är kursen inte bokningsbar.