Viktig information om våra smidesaktiviteter
under pågående Covid-19 pandemi 


 Pga pågående Covid-19 pandemi, har vi beslutat att kurser och smidesaktiviteter 2020
förläggs till augusti/september. En förutsättning är att resor utanför
hemorten inte är belagd med restriktioner.

Genomförandet av aktiviteter och kurser kommer att ske om läget är stabilt och kurserna
kan genomföras i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Vi kommer att noga följa
de rekommendationer och förhållningssätt som myndigheterna föreskriver. Detta för att undvika
onödig smittspridning, men också för att såväl deltagare som smeder ska kunna
genomföra aktiviteterna på ett säkert sätt.   


Vi har under våren utarbetat nya metoder och rutiner för att anpassa smideskurser och
Smidesaktiviteter, så att hänsyn tas till de rekommendationer som
föreligger från folkhälsomyndigheten, för att begränsa smittspridning.  


Vi önskar dig och de dina en skön vår och sommar och att
ni får ha god hälsa. Var rädd om dig och andra, så hoppas
 vi att ses till sensommaren!
/Ann-Kristin och Jonny med medarbetare