Dags för vår meditativa vandring i Malingsbo

En passande text inför den Meditativa vandring i Malingsbo den 23 maj. Samling vid Malingsbo Herrgård 18:00 En vandring i den inre och yttre natur som formats sedan urminnes tider. Arrangörer: Norrbärke församling/GB H Pedersen Treard Event/Ann-Kristin Treard
Bilder från Ljustjärn dit vi vandrar på åsen från inlandsisens dagar.


- minns vilken frid som det kan finnas i tystnaden. Lev i sämja med andra människor, så långt det är möjligt utan att förneka dig själv.

- Hävda din sanning lugnt och högt, lyssna också till vad andra säger, även dårar och ignoranter har sin berättelse.

- Om du jämför dig med andra, kan du bli bitter eller inbilsk, ty det kommer alltid att finnas någon som är bättre eller sämre än du.

- Gläds åt det du uppnått och åt de planer du gör upp. Gör det du gör med hjärtat, hur oansenligt ditt arbete än är. När lyckan skiftar är det ett beständigt värde. Var försiktig i dina företag, ty världen är full av svek. Men låt inte detta skymma den sanna dygden, många strävar efter höga ideal och livet är fullt av hjältemod.

- Var dig själv och trotsa framförallt inte känslan: var inte cynisk inför kärleken, ty i jämförelse med all strävhet, kyla och alla besvikelser är hon evigt som gräset.

- Mottag sorglöst vad åldern bär med sig, uppge utan bitterhet ungdomens attribut.

- Utveckla din själsstyrka, så den kan bli ditt värn vid plötslig olycka.
Men plågas inte av fantasifoster. Mycket ängslan föds ur ensamhet och leda.
Behåll en sund disciplin men var mild mot dig själv. Du är ett barn av världsalltet, liksom stjärnorna och träden har du rätt att vara här, oavsett om det står klart för dig eller ej, betvivla inte att värdslaltet är sådant som det borde vara.

- Förbli således i fred med alltet, vad du tror är dess existens, vad du än upptas av och vad du än åstundar.

- I gatularmet, i livets förvirring, förbli i fred med din själ. Med all förljugenhet, sin möda och sina skingrade drömmar är denna värld alltjämt härlig.

Var aktsam, försök vara lycklig".

Text funnen i en gammal kyrka i Baltimore, daterad 1692