Tankar kring vår smidesverkasmhet

Att arbeta med smide är en förmån samtidigt som det är en stor utmaning. Vi har ställt oss frågan många gånger,vad det är som särpräglar vårt sätt att arbeta med smide jämfört med andra smidesföretag. Svaret är inte lätt och har flera dimensioner. Det absolut viktigaste för oss är att skapa en möjlighet för människor oavsett kön, ålder eller social bakgrund att få uppleva smide, om så bara för en gång i livet. Marknaden för smideskurser är begränsad och utbudet enormt, evenemang med prova-på -smiden finns det också ett brett utbud av, så vad kan vi erbjuda som andra inte kan? Rent tekniskt och "aktivitetsmässigt" är vi måhända inte så annorlunda, men den verksamhet vi har där inriktningen är att tillhanda hålla smide mer som en upplevelse än att lära sig ett hantverk, kan vara en del. En annan del som vi tror säkerställer värdet på våra aktiviteter, är att vi har 20 års erfarenhet av att arbeta med upplevelser och service inom besöksnäringen. Att arbeta med och för människor har alltid präglat vårt sätt att arbeta och hur vi utformar vårt utbud av aktiviteter, kurser och verksamhet som helhet. För oss är det viktiga att ett besök hos oss präglas av skaparglädje och inte prestationsångest, oavsett anlag, kunskap, och erfarenhet i och om smide. 


Givetvis tillhandahåller vi även  kvalitativa smideskurser som lär ut grunderna i hantverket och då främst för nybörjare. Vi har under de senaste 7 åren haft smideskurser av varierande längd och innehåll. Mer än  600 personer har deltagit i våra kurser, smidessaktiviteter och workshops och aldrig har någon åkt hem utan att ha klarat uppgiften och med ett förnöjsamt leende på läpparna. Detta är vår främsta referens, glada och nöjda      deltagare/kunder.Parallellt  med den utåtriktade verksamheten som vi kallar det, arbetar vi givetvis med eget smide också. Detta har hitintills varit i blygsam omfattning delvis beroende på tidsbrist. Nu har vi dock utvecklat lite eget konst- och brukssmide med egen formgivning och prägel. 

Detta smide kommer att finnas till försäljning på nätet. 
Vi arbetar på en egen webbbutik som vi hoppas ska vara färdig till sommaren.


Finns så mycket mer att säga så många tankar att dela men detta får räcka för denna gång. Tills vi här eller smedjan ses, ha det gott
Ann-Kristin och Jonny