Nu är höstterminens Ahlbäck och smide igång!

…för att med borrmejsel och
 slägga handborra i berget.
 I skenet av karbidlyktor
 går vi in under jord...
I fredags gick startskottet för höstterminens aktiviteter i satsningen Ahlbäck och smide, då första klassen av fyra besökte flogberget. Under två veckor kommer ca 60 sjätteklassare att besöka Flogbergets gruvor. Där får de tillsammans med Flogbergs-Sellskapet uppleva och prova på malmbrytning, med tekniker man använde på Flogberget för 200- 400 hundra år sedan. 
Tillmakning, innan svartkrut
och dynamit eldades det på
berget så det sprack och blev
 brytbart
.
Först får eleverna med magneter
 testa vart det finns järnmalm 
och hur den ser ut…
…sedan får de skräda malmen,
 sortera ut den, genom att med
blotta ögat hitta den.
Detta blir introduktionen till hembygdens tradition av att framställa stål. Efter detta är tanken att de ska få besöka masugnen i Flatenberg,där malmen smältes. Men då hyttan är stängd för förstärkningsarbeten, får vi lägga det besöket till kommande läsår. Istället kommer vi att göra järn i blästa och på det viset visahur järnmalm kan reduceras till smidbart stål. E
fter detta är det dags 
för 
eleverna att  smida och måla i Ahlbäcks anda.Ahlbäck och Smide är namnet på en satsning som syftar till att


· sprida kunskap till skolungdom om Johan Ahlbäck
· med skaparglädje skapa stolthet över hembygdens historia och traditioner kring järnhantering och smide.
För att uppnå detta har vi i satsningens skapande del, integrerat de bägge uttrycksformerna bild och smide.

Satsningen sker genom ett samarbete mellan Skola, företag och föreningar. Sedan 2009 har samarbete med Ahlbäcksstiftelsen inletts. Detta säkerställer aktivitetens varaktighet och blir även en viktig resurs för vidare utveckling.
Aktiviteten har varierande längd och innehåll baserat på årskurs och gymnasieprogram. Främst har aktiviteten genomförts med grundskolans mellan- och högstadium samt det Estetiska programmet på gymnasiet.


Ha det gott!