Smidesår 2009 är igång!

Nu är det nya smidesåret igång för fullt. Det som tagit mest tid under januari är att få alla pusselbitar på plats för de gymnasiala smideskurserna som ska pågå under vårterminen.
Huvudman för kurserna är VBU - Västerbergslagens utbildningscentrum, som är ett kommunförbund mellan Ludvika och Smedjebacken kommuner för gymnasialverksamhet.

Det är två kurser det handlar om
1. Estetiskverksamhet konstsmide 50 p. motsvarande 48 timmar.
2. Formgivning A metall med inriktning smide 100 p. motsvarande 98 timmar.

Formgivning A startade den 9 januari med 31 elever och de går hela fredagar. Den stora utmaningen är att hitta organisation och rutiner för de smeder/lärare som ska undervisa och handleda. Att ha 31 elever i smedjan samtidigt är en enorm utmaning. Jag måste dock säga att den stab av smeder och lärare som har vigt fredagarna för att lotsa dessa elever är fantastiska lagspelare! Totalt är vi sju personer som hjälps åt varav en är bildlärare från Högbergskolan, aktuell gymnasieskola i Ludvika.

Den estetiska verksamheten är inriktad på att låta eleverna prova på skapande verksamhet. Tyvärr är förslaget att slopa denna verksamhet i den nya gymnasieskolan, vilket jag personligen tycker är djupt tragiskt. Elever som går teoretiska program förlorar då helt möjligheten att få prova på olika skapandeverksamheter.

Eleverna som denna termin valt smide som estetisk verksamhet är 24 till antalet och går torsdag förmiddagar.

Jag återkommer med mer rapporter om de olika kurserna, hur vi har lagt upp undervisningen och framförallt hur arbetet fortlöper.

Grundskolan i smedjan under vårterminen
Parallelt med detta har vi även planerat för kommunens alla sjätteklassares äventyr i smedjan. De kommer att vara i smedjan vid ett par tillfällen var under våren. Detta är inom ramen för slöjden. Deras lärare i träslöjd, Ann Törnblom som smider själv tar hand om handledningen. Det faller sig så naturligt och har under de senaste tre terminerna blivit ett naturligt och så givande samarbete med grundskolan. Utöver sjätteklassarna kommer hennes niondeklassare från Söderbärke att vara i smedjan under en hel dag. Eleverna kommer även under den dagen att tillsammans med sin bildlärare få måla i akryl i smedjan. Utöver detta får eleverna tillsammans med sin textillärare även pröva på trådslöjd, i smedjan så klart. En skapande dag i smedjan som blivit otroligt omtyckt av såväl elever som lärare.

I mars startar vi kursen ”Smide för den nyfikne” för nybörjare. Det är samma kurs som jag berättade om här på bloggen under november.

Så kära läsare nu kommer bloggen åter att bli ”levande” och jag hoppas du besöker den igen.

Tills vi här eller i smedjan ses ha det gott
Ann-Kristin